Blog

Jak działają zgarniacze radialne?

W dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem jest działanie na rzecz środowiska naturalnego i korzystanie z rozwiązań, które wspierają ekologię. Zasada taka obowiązuje w różnych dziedzinach m.in. w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, zgodnych z aktualnymi wymogami urządzeń, można działać szybciej, a przy tym efektywniej i proekologicznie. Jednym z takich rozwiązań jest zgarniacz radialny. Jak działa i dlaczego jest tak polecany? Czytaj dalej


Zgarniacz i jego rola w pracy oczyszczalni

Działalność oczyszczalni ścieków ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów środowiska. To tam trafiają różnego rodzaju ścieki generowane przez ludzi, które są następnie oczyszczane, by mogły w bezpiecznej formie powrócić do natury. Oczyszczalnie te są zbudowane z wielu różnych podzespołów, przy czym jednymi z kluczowych są tzw. zgarniacze osadu. Do czego one służą? Czytaj dalej


Zasady stosowania zgarniaczy do osadu

Zgarniacze do osadu to znakomite urządzenia przeznaczone do zagęszczania oraz usuwania osadów. Stanowią ekologiczne rozwiązanie stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych, przemysłowych oraz stacjach uzdatniania wody. Firma Zickert ma w swojej ofercie zgarniacze osadów, które łączy efektywne usuwanie osadnika z powierzchni oraz dna zbiorników, za pomocą zgarniaczy radialnych, zgrzebłowych czy prostokątnych. Czytaj dalej


Różnice między zgarniaczem zgrzebłowym a radialnym

W każdej oczyszczalni ścieków jeden z pierwszych etapów ich oczyszczania odbywa się w tak zwanych osadnikach wstępnych. Proces mechanicznego oczyszczania ścieków polega na usuwaniu z nich pływających i wleczonych zanieczyszczeń stałych, piasku, różnych zawiesin oraz tłuszczów. Ścieki trafiające do oczyszczalni mieszają się w komorze zbiorczej i następnie płyną przez kraty, piaskowniki oraz osadniki wstępne, aby wstępnie oczyszczone trafić do pompowni pośredniej. Czytaj dalej


Charakterystyka osadnika prostokątnego

W oczyszczalniach ścieków znajduje się wiele typów osadników. Są to specjalne zbiorniki, do których trafiają ścieki, aby w miarę upływu czasu wszelki osad znajdujący się w nich, osiadł na dnie. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ w ten sposób ze ścieków usuwa się wiele niebezpiecznych dla środowiska naturalnego substancji (takich jak np. fosfor). Kiedy osadzą się na dnie osadnika, są z niego zbierane przez specjalne zgarniacze denne i powierzchniowe. Potem, dzięki całemu układowi zgarniaczy i pomp, osad jest transportowany do zagęszczarni, gdzie następuje jego dalsza obróbka technologiczna. Czytaj dalej


Zgarniacz denny - charakterystyka i zastosowanie

Zgarniacz denny to urządzenie przeznaczone do zagęszczania oraz usuwania osadów dennych. Stosuje się go w oczyszczalniach ścieków komunalnych, przemysłowych i stacjach uzdatniania wody. Jest niezwykle skuteczny ze względu na zastosowanie unikalnej technologii. Takie urządzenia wykorzystuje się do zabudowy w prostokątnych osadnikach wstępnych, pokoagulacyjnych, a także w piaskowniach. Na dzień dzisiejszy w różnego rodzaju zbiornikach na całym świecie pracuje ponad 1200 zgarniaczy tego typu. Czytaj dalej